Menu Close

Vabilo na strokovno ekskurzijo

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo in redno letno skupščino Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, ki bo v četrtek, 10. 3. 2016.

PROGRAM:

6.45 – 7.00 Zbor udeležencev na postajališču pri stadionu Portoval (Planet Tuš)
7.00 – 8.15 Prevoz z avtobusom v smeri Dvor, Kočevje, Ribnica (62 km)
8.15 – 9.45 Predstavniki Riko hiše nam bodo predstavili projektiranje, pripravo in proizvodnjo Riko hiše, spletna stran: http://www.riko-hise.si/si/
9.45 – 10.00 Vožnja do Sodražice (11 km)
10.00 – 10.30 Sprejem in pogostitev udeležencev v tovarni Fibran Nord d.o.o., spletna stran: http://www.fibran.si/frontend/articles.php?cid=56&view=0&t=FIBRAN
10.30 – 12.00 Predavanje z naslovom Novosti na toplotnem ovoju stavbe, Marjeta Vide Lutman, univ. dipl. inž. grad.
12.00 – 13.00 Ogled proizvodnje izolacijskih materialov Fibran
13.00 – 14.00 Redna letna skupščina DGIT NM (Več na povezavi: Redna letna skupščina)
14.00 – 14.30 Vožnja do Škrabčeve domačije v Hrovačo
14.30 – 15.30 Ogled Škrabčeve domačije (vstopnina je 1.00 EUR) spletna stran: http://www.riko-hise.si/si/vitalne-vrednote/skrabceva-domacija)
15.30 – 17.00 Kosilo v gostilni Andoljšek v Hrovači
17.00 – 18.00 Povratek v Novo mesto

PRIJAVA IN PLAČILO:

Prosim, da udeležbo sporočite po e-pošti jozef.preskar@gmail.com (izjemoma po telefonu na št.:041 628 948) najkasneje do torka, 8. 3. 2016.
Članom društva plača stroške prevoza društvo. Kosilo in vstopnino, predvidoma 10.00 EUR, plača vsak udeleženec. Denar bomo zbrali na avtobusu.
Veselim se našega srečanja in vas lepo pozdravljam.

Če še niste uspeli plačati članarine za leto 2016, ki znaša 20,00 EUR, vas prosimo, da to storite čim prej (vzorec položnice).

Jože Preskar, predsednik