Menu Close

Člani – organi

Organi društva

Na redni letni skupščini društva dne 10. 3. 2016, so bili izvoljeni za obdobje 2016 do 2020 naslednji organi društva:

Izvršni odbor

Predsednik: Jože Preskar,
Podpredsednik: Dušan Jukič,
Tajnik: Metka Somrak,
Blagajnik: Mateja Sušnik.

Ostali člani IO

Jože Preskar,
Dušan Jukič,
Metka Somrak,
Mateja Sušnik,
Natalija Eršte,
Slavko Mesojedec,
Danilo Malnar,
Matic Ožbolt,
Peter Vrlinič,
Stane Udovč,
Gorazd Tomljanovič,
Marjan Bradica,
Rudi Mraz,
Andrej Anžlin,
Damjana Gruden

Nadzorni odbor

Marjeta Saje – predsednica
Jože Barič, član
Slobodan Novakovič, član
Terezija Vidrih, nadomestni član

Častno razsodišče

Jože Lukan – predsednik
Milan Zorko, član
Feliks Strmole, član

Poverjeniki društva na območju Upravnih enot (UE):

UE Brežice: Rok Kržan
UE Krško: Ivan Avguštin, Tanja Kodrič
UE Trebnje: Vladimir Žabkar