Menu Close

O društvu

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto deluje na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s sedežem na Rozmanovi ulici 10, 8000 Novo mesto.
Društvo je prostovoljna neprofitna strokovna društvena organizacija, ki združuje strokovnjake s področja gradbeništva. Društvo združuje, vključuje in povezuje članstvo na strokovni in prostovoljni podlagi.
Društvo je kot član vključeno v Zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije v Ljubljani.
Zgodovina in aktivnosti društva, ki deluje že več kot 60 let, so podrobno opisane v zborniku Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto – 60 let, ki je objavljen spodaj.

Oglejte si naš zbornik:

V zadnjih letih je v društvu aktivnih okoli 200 članic in članov. Povezuje in združuje nas izmenjava izkušenj in dobrih praks ter prenos znanj na investicijskem področju, zlasti pri gradnji vseh vrst objektov.

Poslanstvo društva:

Poslanstvo društva je, da z izmenjavo ter s širjenjem izkušenj, dobrih praks in znanj, s širjenjem in utrjevanjem etičnih in moralnih načel na področju gradbeništva prispeva k ugledu gradbene stroke ter k razvoju gradbeništva v Republiki Sloveniji in širše.

Okrepiti želimo ugled in zaupanje gradbenim strokovnjakom in celotni gradbeni stroki.

Vrednote, kot so znanje, kreativnost, inovativnost in sodelovanje, podprte z etiko in moralo, krepijo medsebojno zaupanje in so vodilo za kakovostno opravljeno delo v gradbeništvu.
Osnovni namen društva:

Osnovni namen delovanja Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto je:

  •     spodbujanje k aktivnemu sodelovanju svojih članic in članov,
  •     redno obveščanje članstva in javnosti o delovanju društva ter o novostih na področju stroke,
  •     povezovanje in sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi oziroma organizacijami in institucijami,
  •     z organizacijo strokovnih predavanj, tečajev, posvetov in strokovnih ekskurzij širiti inovativnost, znanje in dobro prakso v gradbeni stroki.

Temeljni akt:

Temeljni akt lahko preberete tukaj.

Sklepi

Zapisniki sej

Vsi zapisniki so na voljo tukaj samo registriranim članom društva. Registrirate se tukaj.

Zapisniki skupščin

Vsi zapisniki so na voljo tukaj samo registriranim članom društva. Registrirate se tukaj.