Menu Close

Vabilo na seminar o graditvi, 29.3.2019

PROGRAM:
7:30 – 8:00 Prijava in sprejem udeležencev
8:00 – 8:05 Uvodni pozdrav, Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad., predsednik DGIT NM
8:05 – 8:15 Pozdrav pokrovitelja, župan MO Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, univ. dipl. inž.el.
8:15 – 8:55 Tretja razvojna os na območju Dolenjske in Bele krajine Alenka Muhič, univ. dipl. inž. grad. (DARS)
8:55 – 9:40 Uporaba BIM tehnologij na področju prometne in komunalne infrastrukture Matjaž Šajn, univ. dipl. inž. grad., Uroš Žagar, univ. dipl. inž. grad. (CGS Labs d.o.o.)
9:40 – 10:10 Integrirani pristop vodenja gradbenih projektov v 3D/4D/5D/6D BIM okolju Nejc Pirc, univ. dipl. inž. grad. ( Bexel Consulting d.o.o.)
10:10 – 10:40 Odmor
10:40 – 11:10 Spremljava gradnje logističnega centra Lidl v Arji vasi z BIM tehnologijo z izpolnjevanjem zahtev za pridobitev LEED certifikata Toni Klemenčič, mag.inž.grad., Rok Krevs, dipl.inž.grad.(UN), Danilo Malnar, univ.dipl.inž.grad.
11:10 – 11:50 Dovoljevanje gradnje po GZ v praksi Simona Slapnik Pavlič, mag. ekon. in posl. ved (UE NM)
11:50 – 12:30 Pomembne novosti za pooblaščene in nadzorne inženirje, vodje del, projektante, nadzornike in izvajalce Mag. Barbara Škraba Flis, univ. dipl. inž. grad. (IZS)
12:30 – 13:00 Permanentno spremljanje stanja viadukta Ravbarkomanda Dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.(ZAG)
13:00 – 13:30 Olimpijski vadbeni center v Češči vasi Marjan Zupanc, univ. dipl. inž. arh., Pavle Jenič, univ. dipl. inž. grad.
13.30 – 14:00 Redna letna skupščina DGIT NM, Vabilo je priloženo.
14.00 – 15:30 Kosilo

PRIJAVA IN PLAČILO Udeležbo prijavite po e-pošti na naslov jozef.preskar@gmail.com ali po telefonu na številko: 041 628 948, najpozneje do 25. 3. 2019.

Kotizacija: za člane društva (ob plačani članarini za leto 2019) 10,00 EUR, za ostale udeležence 30,00 EUR. Članarino in/ali kotizacijo plačate ob prijavi na poslovni račun DGIT NM (vzorec PN1), številka: SI56 0297 0001 5477 291 pri NLB d.d., ali pri blagajničarki društva na Otočcu. Pri Inženirski zbornici Slovenije bomo za člane IZS uveljavili kreditne točke. Udeleženci seminarja lahko prejmejo potrdilo o udeležbi.