Menu Close

Seminar in skupščina 2019

Seminar o graditvi

Seminar o graditvi smo pod pokroviteljstvom župana MO Novo mesto mag. Gregorja Macedonija 29. marca izvedli v hotelu Šport Otočec. Po končanem seminarju je zasedala redna letna skupščina društva. Seminarja se je udeležilo 120 udeležencev, skupščine pa 92 članic in članov. Povprečna ocena izvedene ankete je, da so bili udeleženci zelo zadovoljni.

Slika 1: Župan MO Novo mesto mag. Gregor Macedoni je pozdravil udeležence

Vsebine seminarja so povezane predvsem z graditvijo, kar je razumeti, da se dotikajo aktivnosti, kot so: umeščanje, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje, nadzor, vzdrževanje in v končni fazi tudi odstranitve objektov. Predstavljene so bile zanimive teme.

Predstavnica DARS-a Alenka Muhič, univ. dipl. inž. grad. je predstavila projekt tretje razvojne osi na območju Dolenjske in Bele krajine.

Kar precej časa smo namenili BIM tehnologiji. Kratica BIM (Building Information Modelling) izvira iz angleščine, kar v slovenščini pomeni informacijsko modeliranje graditve. BIM je evolucijski korak v načrtovanju, ki ga je omogočil razvoj informacijske tehnologije. BIM model zajema celotni življenjski krog objekta, saj vsebuje mnogo informacij koristnih v vseh fazah projektiranja, kar omogoča bolj usklajen projekt z manj presenečenji v času gradnje in kasneje pri upravljanju z nepremičnino vse do njenega rušenja in recikliranja še uporabnih materialov. BIM je torej organiziran proces pridobivanja, obdelovanja in upravljanja podatkov ter informacij skozi življenjski cikel objekta. Z uporabo BIM tehnologij in pristopov lahko gradbeni sektor izboljša svojo učinkovitost, zmogljivost in prispeva k trajnostnemu razvoju, ob tem pa zmanjša stroške in škodljive vplive na okolje. O BIM tehnologiji smo poslušali tri referate.

Matjaž Šajn, univ. dipl. inž. grad.  in Uroš Žagar, univ. dipl. inž. grad.  iz CGS Labs  d.o.o. sta predstavila uporabo BIM tehnologij na področju prometne in komunalne infrastrukture.

Nejc Pirc, univ. dipl. inž. grad.  (Bexel Consulting d.o.o.) je predstavil integrirani pristop vodenja gradbenih projektov v 3D/4D/5D/6D BIM okolju.

Toni Klemenčič, mag. inž. grad. Rok Pirc, dipl. inž. grad.  in  Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.  iz CGP d.d. Novo mesto so predstavili kako z BIM tehnologijo in izpolnjevanjem zahtev za pridobitev LEED certifikata poteka spremljava gradnje logističnega centra Lidl v Arji vasi.

Simona Slapnik Pavlič, mag. ekon. in posl. ved  iz Upravne enote  Novo mesto  je predstavila kako v praksi poteka dovoljevanje gradnje (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, …) po novem gradbenem zakonu.

Generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije mag. Barbara Škraba Flis, univ. dipl. inž. grad.  nam je predstavila pomembne novosti ZAID, ki veljajo za pooblaščene in nadzorne inženirje, vodje del,  projektante, nadzornike in izvajalce.

Dr. Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad. (ZAG) nam je predstavil permanentno spremljanje stanja viadukta Ravbarkomanda.

Projektant Marjan Zupanc, univ. dipl. inž. arh.  in predstavnik MO Novo mesto Pavle Jenič, univ. dipl. inž. grad.  sta predstavila projekt Olimpijski vadbeni center (velodrom) v Češči vasi.

Slika 2: Udeleženci seminarja v konferenčni dvorani

Redna letna skupščina 2019

Na redni letni skupščini društva smo sprejeli poročilo o opravljenem delu v preteklem letu in načrt za leto 2019. Sprejeli smo tudi nekaj dopolnitev statuta in ga v skladu z Zakonom o društvih preimenovali v Temeljni akt, skupščino pa v zbor članov.

Slika 3: Skupinska fotografija udeležencev

Poleg izvedenega seminarja o graditvi letos načrtujemo še najmanj tri strokovne ekskurzije, med drugim tudi ogled gradnje mostu Pelješac, ki ga je projektiral g. Marjan Pipenbaher.  Sodelovali bomo z ZDGITS, drugimi društvi in institucijami. Intenzivno potekajo priprave na praznovanje 70. obletnice DGIT NM, ki bo organizirano prihodnje leto.

Načrt dela uresničujemo ob podpori ZDGITS, Mestne občine Novo mesto ter drugih sponzorjev in donatorjev, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Aktivnosti in podpornike redno objavljamo na spletni strani društva.

Novo mesto, 7. 4. 2019                                                               Jože Preskar, predsednik

Ostale fotografije iz obeh dogodkov:

Prosojnice:

POMEMBNE NOVOSTI ZA POOBLAŠČENE IN NADZORNE INŽENIRJE, VODJE DEL, PROJEKTANTE, NADZORNIKE IN IZVAJALCE

DOVOLJEVANJE GRADNJE PO GRADBENEM ZAKONU V PRAKSI