Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 13. razširjene seje, z dne 4. 3. 2019,
sklicuje redno letno skupščino, v petek, 29. 3. 2019, v konferenčni dvorani hotela Šport Otočec, s pričetkom ob 13.30 uri,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev seje redne letne skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev delovnih teles skupščine :
a) verifikacijske komisije
b) zapisnikarja in dveh overovateljev
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo predsednika za leto 2018:
a) Poročilo o delu DGIT NM v letu 2018
b) Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018
6. Poročilo predsednice nadzornega odbora
7. Dopolnitev statuta DGIT NM
8. Načrt dela društva za leto 2019
a) Načrt dela za leto 2019
b) Finančni načrt za leto 2019
9. Predlogi in pobude članic in članov

Veseli bomo vaše udeležbe in vaših predlogov. Gradivo za 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani društva: https://www.dgitnm.si/