Menu Close

Vabilo na seminar IZZIVI V GRADBENIŠTVU

Vabimo vas na seminar IZZIVI V GRADBENIŠTVU, ki bo v petek, 22. aprila 2022

v Hotelu Dolenj’c, Na Brezovici 50, Novo mesto

PROGRAM:
7.30-08.00 Registracija in sprejem
08.00-08:10:      Uvodni pozdrav (Jože Preskar, predsednik DGIT NM)
08.10-08.35: P1: Uvodni pozdrav, Zakonodajni okvir potresne obnove mesta Zagreb
(Zdravko Jurčec, dipl. ing. gradb, predsednik DGIZ in HIS)
08.35-09.00: P2: Geotehnični problem potresa
(izr. prof. dr. Mario Bačić, Gradbena fakulteta Zagreb)
09.00-09.25: P3: Izkušnje in aktivnosti po potresih leta 2020
(prof. dr. Josip Atalić, Gradbena fakulteta Zagreb)
09.25-09.50: P4: Seizmični stresni test in krepitev potresne odpornosti v Sloveniji
(dr. Anže Babič, dr. Jure Žižmond, prof. dr. Matjaž Dolšek, FGG)

09.50-10.30: odmor

10.30-11.10: P5: Parkirna hiša v Kopru (Danilo Malnar, CGP Novo mesto)
11.10-11.30: P6: Študija poplavne ogroženosti Banjskega mostu v Karlovcu
(dr. Mirko Kosič, ZAG)
11.30-11.55: P7: Obremenilna preizkušnja mostu Pelješac
(dr. Andrej Štrukelj, Fakulteta za gradbeništvo iz Maribora)
11.55-12.20: P8: Projektiranje in izvedba večetažnih objektov z leseno konstrukcijo
(dr. Bruno Dujič, direktor CBD d.o.o.)
12.30-13.30 Redni letni zbor članov DGIT NM. Vabilo z dnevnim redom je priloženo.. 13.30-
15.00 kosilo za vse udeležence
Hotel Dolenj’c je lociran ob AC tik nad zahodnim priključkom za Novo mesto.
Najdete ga lahko na spodnjem naslovu:
https://www.google.si/maps/place/Hotel+%2526+Restaurant+Dolenjc/@45.8441517,15.1585
PRIJAVA IN PLAČILO
Udeležbo prijavite po e-pošti na naslov jozef.preskar@gmail.com ali po telefonu na
številko: 041 628 948, najpozneje do 19. 04. 2022.
Za člane društva, ki so plačali članarino za leto 2022, in za goste ni kotizacije.
Za ostale udeležence je kotizacija 30,00 EUR.
Članarino ali kotizacijo plačate ob prijavi na poslovni račun DGIT NM (priložen vzorec PN22),
številka: SI56 0297 0001 5477 291 pri NLB d.d..
Pooblaščeni in nadzorni inženirji, člani IZS, za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
inženirjev.
Udeleženci seminarja prejmejo potrdilo o udeležbi.