Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino DGIT Novo mesto

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto,
na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 10. razširjene seje, z dne 5. 3. 2018,

sklicuje redno letno skupščino,

v petek, 13. 4. 2018, v konferenčni dvorani hotela Šport Otočec,

s pričetkom ob 13.00 uri,

z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev seje redne letne skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev delovnih teles skupščine :
a) verifikacijske komisije
b) zapisnikarja in dveh overovateljev
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo predsednika za leto 2017:
a) Poročilo o delu DGIT NM v letu 2017
b) Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017
6. Poročilo predsednice nadzornega odbora
7. Predstavitev načrta dela društva za leto 2018
a) Načrt dela za leto 2018
b) Finančni načrt za leto 2018
8. Predlogi in pobude članic in članov

Gradivo za 5., 6. in 7. točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani društva:
https://www.dgitnm.si/