Menu Close

Vabilo na seminar GRADITEV PO NOVI ZAKONODAJI

ki bo, 13. 4. 2018, v Hotelu Šport Otočec

PROGRAM:
7.30 – 8.00 Prijava in sprejem udeležencev
8.00 – 8.05 Uvodni pozdrav Jožeta Preskarja, predsednika DGIT Novo mesto

8.05 – 8.15 Pozdrav župana MO Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija, univ. dipl. inž. el.,

pokrovitelja seminarja

8.15 – 9.05 Novosti Gradbenega zakona (GZ)
Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad.
9.05 – 10.00 Novosti Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
Mag. Jelka Hudoklin, univ. dipl. inž. kraj. arh.
10.00 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.15 Novosti Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
mag. Sabina Jereb, univ. dipl. prav.
11.15 – 12.00 Razprava o novi zakonodaji
Mag. Sabina Jereb, univ. dipl. prav., mag. Jelka Hudoklin, univ. dipl. inž. kraj.
arh., Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad.

12.00 – 13.00 Prenova glavnega trga v Novem mestu
Dr. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh., Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
13.00 – 14.00 Redna letna skupščina DGIT NM, Vabilo je priloženo.

14.00 – 15.30 Kosilo
PRIJAVA IN PLAČILO
Udeležbo prijavite po e-pošti na naslov jozef.preskar@gmail.com ali po telefonu na
številko: 041 628 948, najpozneje do 9. 4. 2018.
Za člane društva je doplačilo 10,00 EUR, ker stroške seminarja delno krije DGIT NM iz
članarine za leto 2018. Za ostale udeležence znaša kotizacija 30,00 EUR.
Članarino in/ali kotizacijo lahko plačate takoj na poslovni račun DGIT NM, številka: SI56
0297 0001 5477 291 pri NLB d.d., lahko pa tudi blagajničarki društva ob prihodu na Otočec.
KREDITNE TOČKE
Za člane IZS bomo pri IZS, na podlagi podpisanega seznama udeležencev, brezplačno
uveljavili tri (3) kreditne točke.
Udeleženci izobraževanja lahko prejmejo potrdilo o udeležbi.
Novo mesto, 21. 3. 2018