Menu Close

Redna letna skupščina 2018

OTOČEC 13. 4. 2018

Potekala je v istem prostoru, po končanem seminarju, po predlaganem dnevnem redu. Po izvolitvi predsedstva v sestavi Dušan Jukić predsednik, Zdenka Zorko in Stane Udovč člana in drugih organov skupščine, je predsednik Jože Preskar poročal o vsebinskem in finančnem  delu društva v letu 2017. Zahvalil se je vsem članom organov društva za sodelovanje pri realizaciji načrta.  Predsednica nadzornega odbora Marjetka Saje Lukšič je poročala o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora za leto 2017. Prisotni so soglasno potrdili predstavljena poročila, ki so priložena k zapisniku. V nadaljevanju je predsednik predstavil Načrt dela za leto 2018 (vsebinski in finančni), kar so prisotni soglasno sprejeli. Načrt dela je priložen k zapisniku.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij.

Fotogalerija skupščine:

Jože Preskar, predsednik DGIT NM