Menu Close

Strokovno izobraževanje ter Zbor članov za leto 2022

V petek, 22.4.2022, smo se člani Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto zbrali v hotelu Dolenj’c in izvedli letošnje strokovno izobraževanje ter Zbor članov za leto 2022.
Izobraževalni del je obsegal osem predavanj s skupnim nazivom Izzivi v gradbeništvu. Posebnost letos so bili gostujoči predavatelji iz sorodnega društva iz Zagreba, ki so izčrpno in raznovrstno predstavili stanje in aktivnosti po nedavnih potresih v Petrinji in Zagrebu. Želja vseh je, da bi tovrstna strokovna izmenjava postala tradicionalna.
Veliko pozornost sta pritegnili tudi predstavitev gradnje nove garažne hiše v Kopru in razvoj lesene visoko gradnje.
Po predavanjih je bil izveden še Zbor članov, na katerem smo potrdili poročila o lanskem delovanju ter sprejeli plan za leto 2022. Naslednja večja akcija društva bo dvodnevna ekskurzija z ogledom gradbišč drugega tira ter ogled znamenite vodne pregrade Vajont v Italiji.
Spodnje fotografije je posnel naš član, kolega Gorazd Tomljanovič.

SEMINAR IZZIVI V GRADBENIŠTVU

LETNI ZBOR ČLANOV

DRUŽENJE