Menu Close

Sodelovanje z Društvom gradbenih inženirjev Zagreb

Na pobudo naših članov dr. Andreja Anžlina in Dušana Jukića smo vzpostavili stike z Društvom gradbenih inženirjev Zagreb (DGIZ) (Društvo građevinskih inženjera Zagreba-DGIZ).
Več o Društvu gradbenih inženirjev Zagreb (DGIZ) si lahko preberete na njihovi spletni strani https://dgiz.hr/
Prvo srečanje predstavnikov obeh društev je bilo 18. aprila 2022 na sedežu DGIZ, Berislavićeva ulica 6, v Zagrebu.
DGIT NM sva zastopala Jože Preskar, predsednik in Dušan Jukić, član IO. Sprejeli so naju predsednik DGIZ, g. Zdravko Jurčec , članica predsedstva gospa Nada Marđetko Škoro in tajnica gospa Dubravka Turčan. Predstavili smo delovanje društev in se dogovorili o možnih oblikah in vsebinah sodelovanja na področju izobraževanja in strokovnih ekskurzij. Ker je g. Zdravko Jurčec tudi predsednik Hrvatkog inženjerskog saveza (HIS) , je izrazil željo sodelovati tudi z Zvezo inženirjev Slovenije (ZIS). Dogovorili smo se, da za to povezavo organiziramo ločen sestanek s predsednikom ZIS. Konkretno sodelovanje je steklo že 22. aprila 2022, v Novem mestu, na seminarju Izzivi v gradbeništvu, kjer so predavali tudi predstavniki DGIZ (slika 1, 2 in 3)

Slika 1: Predsednik DGIZ, Zdravko Jurčec, dipl. inž. grad. je predaval o potresni obnovi mesta Zagreb

Slika 2: Prof. dr. Josip Atalić je predaval o izkušnjah in aktivnostih po potresih leta 2020

Slika 3: Izr. prof. dr. Mario Bačić je predstavil geotehnične probleme Petrinjskega potresa.
Na sestanku, 17. junija 2022 se predstavniki DGIT Novo mesto in predstavniki DGIZ ,v Novem mestu dogovorili o sodelovanju na seminarju in dnevih odprtih vrat , ki jih 9. in 10. septembra organizira DGIZ v Zagrebu.
30. junija 2022 sta se s sodelavci sestala predsednik Inženirske zveze Slovenije (IZS) izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad., ki je hkrati tudi predsednik Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) ter predsednik Hrvaške inženirske zveze (Hrvatski inženjerski savez-HIS), g. Zdravko Jurčec, dipl. inž. grad, ki je hkrati tudi predsednik Društva gradbenih inženirjev Zagreba in se dogovorila o sodelovanju obeh institucij ( slika 4).

Slika 4: Sestanek predsednikov HIS in ZIS s sodelavci, 30. 6. 2022 v Novem mestu
V Novem mestu so se 19. 8. 2022 sestali predstavniki DGIZ in DGIT Novo mesto in se dogovorili o sodelovanju na sejmu in seminarju na Bundeku v Zagrebu, 9. in 10. 9. 2022. Dogovorili smo se tudi, da bo DGIZ, za DGIT NM, 10. 9. 2022, organiziral ogled gradbišča City Island v Zagrebu.

Slika 5: Jože Preskar in Zdravko Jurčec, po sestanku 19. 8. 2022