Menu Close

Skupščina ZDGITS,15.10.2021, v Novem mestu

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) je letos opravila redno letno skupščino, ki je bila tudi volilna, v konferenčni dvorani  ADRIA MOBIL d.o.o., Straška cesta 50, Novo mesto.

Skupščino  je ZDGITS organizirala v sodelovanju z DGIT Novo mesto in  ADRIO MOBIL d. o. o. v dopoldanskem času. Predstavniki ADRIE so nas, ob upoštevanju covid-19 ukrepov, zelo prijazno in profesionalno sprejeli. Predsednik ZDGITS izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad. je pozdravil vse prisotne in se predstavniku ADRIE zahvalil za gostoljubje. Izvršni direktor g. Tomaž Marovt nam je predstavil družbo ADRIA.

Skupščina je potekala po predlaganem dnevnem redu. O delu in sklepih skupščine bo več objavila ZDGITS.

Omenimo le, da je Skupščina sprejela sklep, da na  predloge društev in nekaterih organov ZDGITS ter v skladu s 17. členom Statuta podeli priznanja z nazivom zaslužni član in častni član ZDGITS.

Priznanja sta podelila predsednik ZDGITS izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.  in poslovna sekretarka  ZDGITS gospa Eva Okorn.

Za požrtvovalno in uspešno društveno delo so prejeli priznanje z nazivom ZASLUŽNI ČLAN ZDGITS:  Marija RATAJ, dipl. inž. grad. (predlagatelj DGIT Ce), Pavle JENIČ, univ. dipl. inž. grad. in GPI TEHNIKA d.o.o., prevzel je Stane Zaletel, inž. grad. (predlagatelj DGIT Nm).

Priznanje z nazivom ČASTNI ČLAN ZDGITS za dragoceno dolgoletno sodelovanje pri izvajanju programa ZDGITS  je prejel   Gorazd TOMLJANOVIČ, univ. dipl. inž. grad. (predlagatelj  DGIT Nm)

Vsem dobitnikom priznanj čestitamo!

Popoldan si je delegacija ogledala Olimpijski center Novo mesto. Velodrom in gradbišče bazenov v Češči vasi nam je predstavil predstavnik MO Novo mesto in naš član Pavle Jenič.

Po kosilu v Gostišču Loka je sledil ogled Novega Mesta iz reke Krke in ogled  Glavnega trga.

Nekaj dogodkov je prikazanih na priloženih fotografijah, ki jih je posnel naš član Gorazd Tomljanovič.

 

Jože Preskar, predsednik DGIT NM