Menu Close

IZOBRAŽEVANJE IN SKUPŠČINA DGIT NM NA OTOČCU, 17. 3. 2017

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto tradicionalno organizira strokovno izobraževanje s področja gradbeništva. Letos smo, pod pokroviteljstvom MO Novo mesto, 17. 3. 2017, v hotelu Šport na Otočcu izvedli izobraževanje z naslovom RAZISKAVE, PLANIRANJE, GRADITEV.
Več kot osemdeset udeležencev sta pozdravila predsednik društva Jože Preskar in podžupan MO Novo mesto Boštjan Grobler.
Iz raziskovalnega področja so bile predstavljene zelo zanimive teme treh mladih raziskovalcev. Naš član IO Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad., je predstavil Eksperimentalno preizkušanje armirano betonskih stebrov. Gašper Stegnar, univ. dipl. inž. grad., je predstavil temo Naslednji koraki energetske prenove stavb. Dr. Miha Jukić, univ. dipl. inž. grad., tudi član našega društva, je predstavil računalniško modeliranje od gradbeništva do agronomije.
S področja planiranja je dr. Iztok Kovačič, univ. dipl. inž. arh., predstavil Izvedbeni načrt trajnostno urbane strategije MO Novo mesto 2030, ki se že izvaja.
S področja graditve smo poslušali tri teme. Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad., tudi član IO našega društva, je predstavil temo Zapore na cestah po novih predpisih. Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad. in Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad., sta predstavila projekt Most čez Savo pri Žadovinku na obvoznici Krško. G. Willenpart iz vidika investicijskih priprav in vodenja investicije, g. Rožič pa iz vidika projektanta o pripravi projektov za izvedbo mostu. Z deli so že pričeli. Gradbišče je zagotovo zanimivo za ogled. Boris Visočnik, univ. dipl. inž. grad., je predstavil temo Zavarovanje v gradbeništvu. Slobodan Novaković, univ. dipl. inž. grad., je predstavil temo Sava z verigo HE in na zanimiv način povabil prisotne na spomladansko ekskurzijo, kjer si bomo na mestu samem lahko ogledali nekatere vplive zgrajenih HE na porečje Save.
Na podlagi anketiranja udeležencev lahko zapišemo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z organizacijo izobraževanja, z vsebino in s predstavitvijo izbranih tem. Priložene so predstavitve v pdf in fotografije dogodka.
(fotografije_izobraževanje, 17.3.2017)


Po končanem izobraževanju smo imeli redno letno skupščino DGIT NM, ki je sprejela poročilo za preteklo leto in načrt dela za leto 2017. Poročilo za leto 2016, načrt dela za leto 2017 in Zapisnik redne letne skupščine so ločeno objavljeni. Posneli smo tudi nekaj fotografij iz skupščine.
(fotografije_skupščina, 17.3.2017)