Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino

 

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto,

na podlagi  17. člena Statuta društva in sklepa 5. razširjene seje, z dne 24. 1. 2017,

sklicuje redno letno skupščino,

ki bo v petek, 17. 3. 2017, v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu,

 s pričetkom ob 13.00 uri,

 z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev seje redne letne skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Izvolitev delovnih teles skupščine :
 4. verifikacijske komisije
 5. zapisnikarja in dveh overovateljev
 6. Poročilo verifikacijske komisije
 7. Poročilo predsednika za leto 2016:
 8. Poročilo o delu DGIT NM v letu 2016
 9. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2016
 10. Poročilo predsednice nadzornega odbora
 11. Predstavitev načrta dela društva za leto 2017
 12. Načrt dela za leto 2017
 13. Finančni načrt za leto 2017
 14. Predlogi in pobude članic in članov