Menu Close

ZBOR ČLANOV, Otočec, 11. 06. 2021

Po končanem seminarju smo imeli pol ure odmora za priprave na Zbor članov (skupščino). Zadnja skupščina je bila 29. marca 2019. Leta 2020 smo načrtovali volilni Zbor članov, a je zaradi epidemije covid-19 odpadel. Letos nam je to uspelo organizirati vendar v skladu s predpisanimi pogoji. Zbor članov je potekal v skladu z določili Akta o ustanovitvi društva. Obravnaval in sprejel je poročili o delu in finančni poročili društva za leti 2019 in 2020, poročili Nadzornega odbora za leti 2019 in 2020, sprejel je razrešnico organov društva, izvolil je nove organe društva za obdobje 2021 do 2025, sprejel je načrt dela za štiriletni mandat ter sprejel je načrt dela in finančni načrt za leto 2021. Zbor je odločil, da ostane letna članarina 20,00 EUR. Odločil je tudi, da se društvo poveže s SGG in pooblastil predsednika, da podpiše enoletno pristopno izjavo o sodelovanju.

Izvoljeni so organi društva za obdobje 2021 do 2025
Predsednik: Jože Preskar
Podpredsednik:, dr. Andrej Anžlin
Tajnik: Metka Somrak
Blagajnik: Natalija Eršte

Izvršni odbor:
Jože Preskar, dr. Andrej Anžlin, Metka Somrak, Natalija Eršte,
Dušan Jukić, Slavko Mesojedec, Stane Udovč, Gorazd Tomljanovič, Danilo Malnar,
Lili Žnidaršič, Rok Kovač, Primož Murn, Luka Jukić, Marjan Bradica, Peter Vrlinič

Nadzorni odbor:
Marjeta Saje – predsednica
Jože Barič, član
Slobodan Novakovič, član
Terezija Vidrih, nadomestna članica

Častno razsodišče:
Jože Lukan – predsednik
Milan Zorko, član
Feliks Strmole, član

Poverjeniki društva na območju Upravnih enot (UE):
UE Brežice: Rok Kržan
UE Krško: Ivan Avguštin
UE Trebnje: mag. Vladimir Žabkar

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij, ki jih je posnel naš član Gorazd Tomljanovič