Menu Close

Vabimo na Jane’s Walk 2015: Novo mesto – Marof

Zbrali se bomo na Novem trgu, kjer bomo slišali nekaj zanimivosti o njegovi zgodovini ter izmenjali mnenja o rešitvah in dejanskem stanju. Po Kettejevem drevoredu se bomo odpravili proti Marofu in se na poti seznanili z arheologijo tega območja, ki bo rdeča nit sprehoda, ter s prenovo in urejanjem drevoreda. Na Marofu se bomo pogovorili o pomenu ohranjanja te zelene površine v urbani strukturi mesta, se sprehodili in se naužili razgledov po mestu. Na Kapiteljski njivi bodo predstavljene zanimivosti tega izjemnega arheološkega najdišča. Za nekatere bo zanimiv podatek o nerealizirani ideji za ureditev mestnega pokopališča na Marofu izpred nekaj desetletij, gotovo pa že vsi veste, da je tu danes načrtovan arheološki park kot eden pomembnejših regijskih projektov. Slišali bomo, kakšne ureditve parka so predvidene v konservatorskem načrtu in kakšne so rešitve za ureditev dostopne ceste. Prek Mestnih njiv se bomo vrnili v mesto.

Več v letaku: LETAK