Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto,

na podlagi 17. člena Statuta društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto,

sklicuje redno letno skupščino,

ki bo v petek, 24. 5. 2013, v prostorih gostilne Livada v Ljubljani,

s pričetkom ob 13.30 uri, oziroma po končani strokovni ekskurziji,

z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev seje redne letne skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Izvolitev delovnih teles skupščine :
 1. verifikacijske komisije
 2. zapisnikarja in dveh overovateljev
 1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
 2. Obravnava in sprejem poročil o delovanju društva v letu 2012:
 1. Poročilo o delu DGIT NM v letu 2012
 2. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2012
 3. Poročilo nadzornega odbora
 1. Obravnava in sprejem Načrta dela društva za leto 2013
 1. Načrt dela za leto 2013
 2. Finančni načrt za leto 2013
 1. Predlogi in pobude članic in članov

 

 

Veseli bomo vaše udeležbe in vaših predlogov ter pobud.