Menu Close

Vabilo na strokovno ekskurzijo – maj 2013

Obiskali bomo Inštitut za hidravlične raziskave (skrajšano Hidroinštitut ) na Hajdrihovi ul. 28 v Ljubljani http://www.hidroinstitut.si/index.php/domov kjer nam bo direktor g. Jure Mlačnik predstavil modele in potek raziskav za hidroelektrarne na spodnji Savi (HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice). Dan bomo kulturno popestrili z vodenim ogledom Moderne gale-rije v Ljubljani http://www.mg-lj.si/ . Nato se bomo seznanili z enim največjih gradbišč v Sloveniji z gradbiščem Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko (v nadaljevanju FKKT in FRI)http://212.235.188.106:443/, ki obsega tri zahtevne objekte skupne površine preko 40.000 m2. Investitor je Univerza v Ljubljani. Gradbišče nam bo predstavil vodja gradbišča g. Marjan Bradica. Redna letna skupščina društva, bo potekala po dnevnem redu priloženega vabila v prostorih gostilne Livada v Ljubljani http://www.gostilna-livada.si/ .

V Novo mesto se bomo vrnili predvidoma ob 17:00 uri.

Ekskurzija bo potekala po naslednjem programu:

7:45 – 8:00 zbor udeležencev pri avtobusu na postajališču pri stadionu (Planet TUŠ)
8:00 – 9:00 vožnja z avtobusom do Hidroinštituta v Ljubljani, Haidrihova 28
9:00 – 10:15 obisk Hidroinštituta v Ljubljani,
10:15 – 10:30 prevoz z avtobusom do Moderne galerije Ljubljana,Tomšičeva 14
10:30 – 12:00 voden ogled razstave v Moderni galeriji Ljubljana
12:00 – 12:30 prevoz z avtobusom do gradbišča FKKT in FRI, Cesta na Brdo
12:30 – 13:45 ogled gradbišča FKKT in FRI v Ljubljani
13:45 – 13.30 prevoz z avtobusom do gostilne Livada
13:30 – 14:30 redna letna skupščina v prostorih gostilne Livada
14:30 – 16:00 kosilo v gostilni Livada
16:00 – 17:00 prevoz z avtobusom v Novo mesto

PRIJAVA IN PLAČILO:

Udeležbo javite predsedniku DGIT NM po e-pošti jozef.preskar@gmail.com (izjemoma po telefonu na št.:041 678 948) najkasneje do srede, 22. 5. 2015. Društvo krije stroške vsem, ki so že plačali članarino za leto 2013, ostali pa boste članarino v višini 20,00 EUR , lahko plačali na avtobusu. Prosim, da vabilo posredujete sodelavcem, ki ga morda niso prejeli.

Veselim se našega srečanja in vas lepo pozdravljam.

Jože Preskar
predsednik