Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino

Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto,

na podlagi 17. člena Statuta društva in sklepa 11. seje, 17. 3. 2015,

sklicuje redno letno skupščino,

ki bo v petek, 10. 4. 2015, v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu,

s pričetkom ob 13.00 uri,

z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev seje redne letne skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Izvolitev delovnih teles skupščine :
 1. verifikacijske komisije
 2. zapisnikarja in dveh overovateljev
 1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
 2. Obravnava in sprejem poročil o delovanju društva v letu 2014:
 1. Poročilo o delu DGIT NM v letu 2014
 2. Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2014
 3. Poročilo nadzornega odbora
 1. Obravnava in sprejem načrta dela društva za leto 2015
 1. Načrt dela za leto 2015
 2. Finančni načrt za leto 2015
 1. Predlogi in pobude članic in članov

Veseli bomo vaše udeležbe in vaših predlogov ter pobud.

Gradivo za 5. in 6. točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani društva: https://www.dgitnm.si/zapisniki/