Menu Close

Vabilo na redno letno skupščino

ČLANICAM IN ČLANOM DRUŠTVA
VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO

Vabilo_ekskurzija_ Lošinj_11 in 12. 4. 2014_html_m158d6a68Izvršni odbor Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto na podlagi 17. in 21. člena Statuta društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 11. 4. 2013, v prostorih Hotela Aurora v Malem Lošinju, s pričetkom ob 19:00 uri.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje redne letne skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva.
3. Izvolitev delovnih teles skupščine:
a) verifikacijske komisije,
b) zapisnikarja in dveh overoviteljev.
4. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
5. Obravnava in sprejem poročil o delovanju društva v letu 2013:
a) poročila o delu DGIT NM v letu 2013,
b) poročila o finančnem poslovanju v letu 2013,
c) poročila nadzornega odbora.
6. Obravnava in sprejem Načrta dela društva za leto 2014:
a) načrta dela za leto 2014,
b) finančnega načrta za leto 2014.
7. Predlogi in pobude članic in članov.

Veseli bomo vaše udeležbe, predlogov in pobud.

Več o ekskurziji preberete tukaj.

Jože Preskar
predsednik