Menu Close

Strokovno predavanje Zahteve predpisov za proizvode, ki se vgrajujejo v objekte

 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto ter Višja strokovna šola na Šolskem centru Novo mesto sta, 19. junija 2017, ob 16.00 uri v predavalnici N1_2 v prvem nadstropju novega trakta na Šolskem centru Novo mesto organizirala  strokovno predavanje Zahteve predpisov za proizvode, ki se vgrajujejo v objekte.

Vse več je proizvodov, ki se vgrajujejo v objekte in morajo poleg zahtevam predpisov za gradbene proizvode ustrezati tudi zahtevam predpisov za električno in elektronsko opremo, stroje, radijsko opremo, glede okoljsko primerne zasnove in energijske učinkovitosti in še vrsto drugim tehničnim predpisom. Tipični primeri takšnih proizvodov so: stavbno pohištvo s pogoni, male čistilne naprave, sanitarna oprema, prometna signalizacija, javljalniki, grelniki …. S 1. julijem 2017 postaja obvezen standard EN 50575:2014, ki obravnava kable za gradbena dela kot gradbene proizvode po Uredbi (EU) 305/2011.

Predaval je g. Janez Dulc, univ. dipl. inž. stroj., dolgoletni gospodarstvenik in predavatelj v višješolskem strokovnem izobraževanju z bogatimi izkušnjami pri uvajanju in izvajanju tehnične zakonodaje na notranjem trgu EU.

V prvem delu predavanja je predstavil predpise, v drugem delu je potekala tudi razprava. Več o vsebini predavanja je v priponki.

Strokovno predavanje je bilo zelo kakovostno in zanimivo. Trajalo je tri ure. Žal je bila udeležba (pre)skromna, kar se vidi iz spodnje fotografije.