Menu Close

OGLED SPODNJE SAVE Z VERIGO HIDROELEKTRARN

V naši stroki vemo veliko o graditvi posameznih zahtevnih objektov, nekoliko manj pa o vplivih gradnje in obratovanja hidroelektrarn na širše okolje. Posamezne faze gradnje jezovnih zgradb in akumulacijskih bazenov  HE na spodnji Savi smo si ogledali v preteklih letih. Letos smo se odločili, da se vsaj delno seznanimo z okoljem in nekaterimi gradbenimi posegi na bregovih in pritokih spodnje Save, ki so bili izvedeni ob graditvi HE v Posavju.

Strokovno ekskurzijo z naslovom  Spodnja Sava z verigo hidroelektrarn je, 9. junija 2017, skrbno organiziral in vodil naš član kolega Slobodan Novaković, univ. dipl. inž. grad..

Obrežje Save in spremljajoče objekte od Radeč do  Zidanega mosta ter do HE Vrhovo smo si ogledali iz splava, ostali del porečja pa iz obrežja Save in njenih pritokov ( Mirna, Sopota, Sevnična, …).

V nadaljevanju objavljamo nekaj zanimivih fotografij.

 

Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad.

predsednik