Menu Close

Strokovna ekskurzija, predstavitev in ogled gradbišča HE Brežice

Investitor, HESS d.o.o, Brežice, gradi, v neposredni bližini Brežic, peto HE na spodnji Savi. HE je pretočno akumulacijskega tipa, z nazivno močjo 45 MW, z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161GWh. V slovenski elektroenergetski sistem bo prispevala približno en odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji.

Postopek priprave dokumentacije je trajal nekaj let. Leta 2006 je bila dana pobuda za pripravo Državnega prostorskega načrta (DPN), nato je potekala priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in projektiranje. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila podana na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,17. februarja 2014. Delno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 13. marca 2014. HE Brežice so začeli graditi 2. aprila 2014.

Gradbišče je v polnem teku, zato je DGIT NM v skladu z letnim načrtom, 7. julija 2015, organiziralo strokovno ekskurzijo. Kljub izjemni poletni vročini, smo si nekateri članice in člani, v popoldanskih urah, ogledali zanimivo, obsežno in zahtevno gradbišče.

Potek graditve in gradbišče sta nam predstavila predstavnika nadzora HSE Invest d.o.o., Maribor, PE Brežice. Osnovne podatke HE nam je predstavil g. Matjaž Hauptman, dipl. inž. ele., potek graditve in gradbišče pa g. Iztok Urbanč, grad. teh.

Več informacij o HE Brežice lahko preberete na spletni strani: http://www.he-ss.si/ .

Stanje del na gradbišču je razvidno iz fotografij, posnetih med ogledom.