Menu Close

Srečanje ob 40.obletnico mature

V mesecu maju smo se zbrali maturanti gradbene tehniške šole iz Novega mesta iz leta 1975, da smo proslavili 40.obletnico mature.

Na sliki od leve proti desni:
Srečko Kenda, Boštjan Fabjan, Marjan Zupančič, Jože Murn, Avgust Murn, Tomaž Kovačič, Milan Čampa, Aleksander Durič, Štefka Zagorc, Majda Kastrevc, Stane Zaletelj, Miran Stanko, Vlado Jerele, prof. Alenka Lubej, prof. Ivan Lubej. Niko Somrak, Zvone Vidmar, Janez Bele.

Aleksander Durič

Maturanti gradbene tehniške šole iz Novega mesta iz leta 1975 Maturanti gradbene tehniške šole iz Novega mesta iz leta 1975-02