Menu Close

Podelitev priznanj Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) v letu 2015

Predsednik Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž grad., je na skupščini ZDGITS, 4. 6. 2015, podelil priznanja zaslužnim in častnim članom ZDGITS.

Priznanja so na predlog Izvršnega odbora DGIT Novo mesto prejeli tudi naši člani in članica.

Priznanje z nazivom Zaslužni član ZDGITS so, za aktivno sodelovanje v DGIT NM, prejeli:

– Miro Benčina, inž. grad.,
– Stanislav Udovč, univ. dipl. inž. grad.,
– Natalija Eršte, kom. inž., in
– Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad..

Priznanje z nazivom Častni član ZDGITS je, za dolgoletno aktivno sodelovanje v DGIT NM, prejel Jože Lukan, gr. teh., ekonomist.

Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

Objavljamo nekaj fotografij iz Skupščine ZDGITS in podelitve priznanj (Foto: Jože Preskar)