Menu Close

Širjenje znanja v DGIT Novo mesto

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DGIT NM), ki združuje člane iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je tudi letos aktivno na področju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Osnovni namen izobraževanja je, osvežiti, razširiti in nadgraditi znanja s področja graditve objektov.

Graditev objektov je zelo širok pojem. Pomeni bistveno več kot gradnja objektov. Obsega umeščanje oziroma lociranje, projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in tudi odstranitev objektov. Izobraževalni dan, NEKATERE NOVOSTI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV, ki smo ga organizirali 10. aprila v Hotelu Šport na Otočcu, je imel pestro vsebino in je bil dobro obiskan.

V uvodnem delu so nas z dvema glasbenima točkama razveselile flavtistke glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta. Sledila sta pozdravna nagovora predsednika društva, Jožeta Preskarja in podžupana Mestne občine Novo mesto, Boštjana Groblerja.

Poklicni kolegi, predstavniki gospodarskih družb, so nam predstavili šest zelo zanimivih tem. Marjeta Vide Lutman, Fibran d.o.o. Novo mesto, je v svojem referatu, SEIZMIC temeljna blazina, predstavila temeljenje nizkoenergijskih objektov pri nas. Peter Kostrevc, Ursa Slovenija d.o.o., Novo mesto, je v referatu, z naslovom, Programsko orodje URSA Fragmat Akustika 2.1, predstavil računalniški program za izračun zvočne izolacije gradbenih konstrukcij. Gregor Šumak , Mollier d.o.o., Celje, je predstavil temo Izsuševanje gradbenih objektov, ki je v času prepogostih poplav še posebej zanimiva. Zelo aktualno temo Energetske izkaznice je predstavil Lovro Hleb, Mollier d.o.o., Celje. Gregor Knez, Mapei d.o.o., Novo mesto, je predstavil vedno aktualno temo hidroizolacija podzemnih delov objektov. Mag. Andrej Kerin iz Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije je predstavil temo Gradbeni projekti z vidika projektnega menedžmenta.

Na podlagi rezultatov ankete o poteku in vsebini izobraževanja lahko zaključimo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z organizacijo izobraževanja, z izbrano vsebino in predstavitvijo referatov.

Po končanem izobraževanju je bila redna letna skupščina DGIT NM, na kateri so bila sprejeta poročila za preteklo leto in program dela ter finančni načrt za letošnje leto.
Letos bomo organizirali še nekaj izobraževanj, ogled nekaterih domačih gradbišč in strokovno ekskurzijo v tujino.

Nekaj fotografij tudi objavljamo.

Jože Preskar
predsednik

Na voljo vam je literatura iz seminarja:

Projektno okolje

Projektno vodenje

Uvod v projektni management v gradbeništvu