Menu Close

Ogled treh gradbišč v Novem mestu, 20. 10. 2022

Četrtek, 20. 10. 2022, je bil lep in primeren jesenski dan, da se je skupina 27 članic in članov DGIT NM seznanila s potekom gradnje dveh brvi preko reke Krke in bazenskega kompleksa v Novem mestu.

Brv in kolesarska pot Irča vas

INVESTITOR: MESTNA OBČINA Novo mesto
PROJEKTANT: PONTING d. o. o. Maribor, PIPENBAHER INŽENIRJI d. o. o., Slovenska Bistrica
VODJA PROJEKTA: Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inž. grad.
IZVAJALEC: CGP d. d. Novo mesto in Freyssinet Adria SI d. o. o., Šempeter pri Gorici
VODJA DEL: Tomaž Kovačič, inž. grad.
NADZOR: PROJEKT d. d. Nova gorica, vodja nadzora Matjaž Špacapan, univ. dipl. inž. grad.
PROJEKT IN GRADBIŠČE STA PREDSTAVILA Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad., predstavnik CGP d. d. in Iztok Likar, univ. dipl. inž. grad., predstavnik Freyssinet Adria SI d. o. o..

Brv in kolesarska pot Loka-Kandija

INVESTITOR: MESTNA OBČINA Novo mesto
PROJEKTANT: PONTING d .o. o. Maribor, PIPENBAHER INŽENIRJI d. o. o., Slovenska Bistrica
VODJA PROJEKTA: Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inž. grad.
IZVAJALEC: CGP d. d. Novo mesto
VODJA DEL: Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
NADZOR: PROJEKT d. d. Nova gorica, vodja nadzora Matjaž Špacapan, univ. dipl. inž. grad.
PROJEKT IN GRADBIŠČE STA PREDSTAVILA predstavnika CGP d. d. Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad., in Davorin Šimrak,

Bazenski kompleks Češča vas

INVESTITOR: MESTNA OBČINA Novo mesto
PROJEKTANT: ENOTA LJUBLJANA
IZVAJALEC: CGP d. d. Novo mesto
VODJA DEL: Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
PROJEKT IN GRADBIŠČE STA PREDSTAVILA predstavnika CGP d. d. Matjaž Bobnar in Lea Dragan.

Foto: Gorazd Tomljanovič, univ. dipl. inž. grad.