Menu Close

Podelitev priznanj zaslužnim in častnim članom ZDGITS 2023

Na redni letni skupščini ZDGITS, 1. 6. 2023 (slika 1), sta  predsednik ZDGITS izr. prof. dr. Andrej Kryžanovski ter poslovna sekretarka ZDGITS Eva Okorn na predlog IO DGIT NM in ZDGITS, podelila priznanja našim članom. Fotografiral je Dušan Jukić.

Slika 1: udeleženci skupščine ZDGITS,1.junija 2023

Za požrtvovalno in uspešnodruštveno delo sta prejela priznanje z

nazivom ZASLUŽNI ČLAN ZDGITS :

– podjetje PROKEK d.o.o., Ob potoku 10, Brežice. Priznanje je prevzel

direktor mag. Boštjan Kek (slika 2)  in

– Peter VRLINIČ, gr. teh. (slika 3).

Za dragoceno dolgoletno sodelovanje pri izvajanju programa ZDGITS je

priznanje z nazivom ČASTNI ČLAN ZDGITS prejel

Stanislav UDOVČ, univ. dipl. inž. grad. (slika 4)

 

Slika 2: Priznanje za PROKEK d. o. o. je prevzel direktor mag. Boštjan Kek

 

Slika 3: Podelitev priznanja Petru Vrliniču

Za dragoceno dolgoletno sodelovanje pri izvajanju programa ZDGITS je priznanje z nazivom ČASTNI ČLAN ZDGITS prejel

Stanislav UDOVČ, univ. dipl. inž. grad. (slika 4)

Slika 4: Priznanje z nazivom ČASTNI ČLAN ZDGITS je prejel Stanislav Udovč