Menu Close

Zanimiva strokovna ekskurzija v Novem mestu

Zanimiva strokovna ekskurzija v Novem mestu, 18. oktobra 2013, je bila jesensko in ekološko obarvana. Petkovo popoldne  nas je spremljalo  toplo jesensko sonce.

Najprej smo si ogledali gradbišče Obnova toplovoda stanovanjske soseske, poimenovane »Plava laguna«, ob Seidlovi cesti v Novem mestu. Toplovod so po 33 letih v celoti obnovili. Predstavnik družbe Terca d.o.o., ki je upravnik stanovanj, g. Gregor Podboj, nas je seznanil s pripravami na investicijo. Glavni izvajalec je  Malkom d.o.o. iz Novega mesta. Nadzorni pri gradnji, g. Ivo Moravec, nam je predstavil potek gradnje in nekaj detajlov. G. Zoran Lejič , predstavnik podizvajalca instalacij  Ecoinvest d.o.o., nas je seznanil z novimi materiali. Obnovljeni toplovod zagotavlja manj izgub toplote in prihranek energije. Obratuje od 15.oktobra letos. Potekajo le še zaključna dela ob razvodih toplovoda.

V nadaljevanju smo se seznanili z umeščanjem, s pripra vo na investicije ,  s potekom in tehnologijo gradnje ter s poskusnim obratovanjem nove membranske Centralne čistilne naprave v Novem mestu. Investitorica tega zahtevnega, za okolje pomembnega objekta, je  MO Novo mesto. Projekt je sofinancirala EU. Upravljavec  celotne naprave je Komunala Novo mesto d.o.o..

Kratek zgodovinski potek v zvezi s projektiranjem in umeščanjem CČN v Novem mestu je predstavil g. Slobodan Novakovič. Predstavnika izvajalca del CGP d.d. Novo mesto, g. Miran Tomljanovič in g. Danilo Malnar sta nas seznanila s potekom in tehnologijo gradnje. Predstavnika Komunale Novo mesto d.o.o. g. Igor Ilar in ga. Bernardka Cimermančič sta nam predstavila tehnološki proces delovanja nove CČN in do sedaj znane učinke.  Seveda smo si poskusno obratovanje naprave tudi  ogledali, od dotoka odpadne do izliva prečiščene vode.

Osnovna značilnost nove CČN je, da je zaradi membranske tehnologije po fizičnem obsegu manjša, na izpustu v reko Krko pa izteka čista, skoraj pitna, voda. Za lastne tehnološke namene CČN koristi izključno prečiščeno vodo.

Jože Preskar, predsednik DGIT NM