Menu Close

Vabilo na zbor članov 2021

V petek, 11. junija 2021, bomo v hotelu Šport na Otočcu organizirali več dogodkov  po priloženem urniku.

URNIK DOGODKOV

7:30 – 8:00 prijava in sprejem udeležencev
8:00 – 9:30 predavanja
9:30 – 10:15 odmor za kavo
10:15 – 11:30 Zbor članov
11:30 – 12.00 sprejem gostov
12:00 – 13.00 svečana prireditev ob 70 letnici delovanja društva DGIT
13:00 – 15.00 kosilo

Vašo prijavo  pričakujemo do vključno 7. junija 2021 na e. naslov jozef.preskar@gmail.com.
Prosimo, da zaradi epidemije covid-19 na naših dogodkih upoštevate priporočila NIJZ.

Dnevni red zbora članov:

1. Otvoritev seje redne zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
a) verifikacijske komisije
b) zapisnikarja in dveh overovateljev
4. Ugotovitev sklepčnosti zbora članov
5. Obravnava in sprejem poročila za leti 2019 in 2020
6. Poročilo nadzornega odbora o pregledu poslovanja v letih 2019 in 2020
7. Razrešnica dosedanjim organom društva
8. Volitve organov društva za obdobje 2021 do 2025
9. Obravnava in sprejem načrta dela in finančnega načrta društva za leto 2021
10. Obravnava programa dela društva za štiriletno obdobje
11. Določitev članarine
12. Predlogi in pobude članic in članov

Gradivo za Zbor članov je na voljo tukaj.