Menu Close

Strokovna ekskurzija v hrvaško Istro

V okviru dvodnevne strokovne ekskurzije v tujino smo se odločili, da si 25. in 26 oktobra ogledamo gradbišče Rekonstrukcija železniškega tunela Brajdica v Reki, gradbišča na avtocesti istrskega ipsilona in nekaj znamenitosti Istre. Po gradbiščih nas je vodil predstavnik družbe PERI g. Darko Lipić, univ. dipl. inž. grad. Vodnica ga. Mateja Kranjc nas je v imenu Kompas d.d., MHolidays vodila po drugih mestih in krajih Istre. Udeležba ni bila pričakovana, bilo nas je 22. Imeli smo zelo dobre pogoje za ogled gradbišč in ostale znamenitosti. Ves čas nas je spremljalo lepo, skoraj poletno, vreme.

Na poti proti Reki (Vir: Jože Preskar)

Reka (Vir: Gorazd Tomljanovič)

V nadaljevanju objavljamo nekaj osnovnih podatkov o poteku ekskurzije in fotografij, ki so jih posneli Dušan Jukić, Gorazd Tomljanovič in Jože Preskar.
Rekonstrukcija železniškega tunela Brajdica Reka
Rekonstrukcija železniškega tunela Brajdica je 2. faza rekonstrukcije železniške postaje Brajdica, ki je namenjena povečanju zmogljivosti transporta blaga iz kontejnerskega terminala Brajdica Rijeka. Rekonstruira se vhodni del enotirnega tunela tako, da se v dolžini 423,25 m tunel razširi za dvotirno progo. Zaradi nizkega nadsloja na vhodu v tunel, ter geometrijskih pogojev poteka obstoječega tira, je rekonstrukcija projektirana in se izvaja v treh delih: Portalni objekt (slika 1 in 2), Reprofilacija (razširitev) tunelske cevi na dvotirni profil (slika 3 in 4) in Reprofilacija obstoječega enotirnega profila ob prehodu dvotirnega v enotirni profil (slika 4 in 5). Uporabljajo se opaži PERI.

Slika 1 in 2: Portalni objekt (Vir: Gorazd Tomljanovič)

Slika 3 in 4: Razširitev tunelske cevi na dvotirni profil (Vir: Gorazd Tomljanovič)

Slika 4. in 5: Prehod dvotirnega v enotirni (obstoječi) profil (Vir: Gorazd Tomljanovič)
Ostale fotografije z gradbišča Rekonstrukcija železniškega tunela Brajdica Rijeka

Gradbišče na odseku Istrski Ipsilon
Ogledali smo si gradbišča na odseku avtoceste od Pazina do tunela Učka oziroma od vozlišča Rogovci do vozlišča Vranja v (slika 6) v skupni dolžini 28 km.

Slika 6: Potek trase AC
(Vir: https://www.google.si/search?q=istrski+ipsilon&tbm )
Gradnjo avtoceste v hrvaški Istri sofinancira EU, gradi pa jo francoski koncesionar Bina Istra. Večinski lastnik Bina Istre je francoska družba Bouygues, ki ima pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu in 32-letni koncesiji za istrske avtoceste. Bina Istra skrbi za 141 kilometrov avtocest in hitrih cest do leta 2032.
Na odseku od vozlišča Rogovići pri Pazinu do vozlišča Vranja pri predoru Učka (prva faza) gradijo še en pas v obe smeri, poleg tega pa tudi odstavni pas Med drugim morajo na tem delu zgraditi 11 viaduktov, 14 podvozov, tri nadvoze in eno počivališče. Vrednost projekta je ocenjena na nekaj več kot 1,2 milijarde kun (162 milijonov evrov).
Z deli so pričeli jeseni 2018. Predvideno je, da bo prvih približno šest kilometrov med odcepoma Rogovići in Ivoli odprtih za promet v dveh letih po začetku gradnje, vsa dela pa bodo končana predvidoma v treh letih.
Na gradbišču, ki smo si ga ogledali, dela izvajajo hrvaški izvajalci, ki so povedali, da bodo dela končana v dogovorjenih rokih.
V nadaljevanju je predvidena druga faza, to je druga cev predora Učka in 11 kilometrov avtoceste do Matuljev blizu Opatije. Za drugo cev predora obstaja gradbeno dovoljenje, pripravljena je tudi študija o vplivu na okolje.
Fotografije z gradbišč

Fotografije z ogledov mest in znamenitosti Istre
Draguć

Rovinj

Vrsar

Pula

Vodnjan

Poreč

Livade

Pripravil: Jože Preskar