Menu Close

Poročilo o strokovni ekskurziji v HE Brežice

Dela na gradbišču HE Brežice so v takšni fazi, da je bil ogled gradbišča zelo zanimiv in upravičen. Ogled gradbišča nam je omogočil investitor HSE Maribor d.o.o. Udeležilo se ga je 15 članic in članov našega društva.

Predstavnik investitorja, kolega Iztok Urbanč nas je z osnovnimi podatki gradbišča seznanil v sejni sobi , nato pa nas je vodil po gradbišču jezovne zgradbe. Na gradbišču je opazen napredek v primerjavi z lanskim julijem, ko smo si nekateri ogledali gradbišče, ki je bilo v fazi betoniranja jezovne zgradbe. Gradbena dela jezu na reki Savi so zaključena, obtočni kanal Save je bil, 27. avgusta, preusmerjen v staro strugo reke Save, preko jezovne zgradbe HE Brežice.

Na desnem bregu reke poteka zasip obtočne struge. Na levem bregu so zaključene kamnite obloge brežin, zunanji platoji so asfaltirani, končan je iztočni kanal kajak kanu steze.

Seznanili smo se, kako potekajo montažna dela turbinske opreme, strojnih in elektro instalacij

Družba Infra d.o.o. intenzivno izvaja dela na akumulacijskem bazenu, kot so tesnilne zavese, izkopi in nasipi ter kamnite zložbe.

Prilagamo nekaj fotografij iz ogleda gradbišča.

Jože Preskar, 13. 9. 2016