Menu Close

Poročilo o strokovni ekskurziji 20. oktobra 2016 v Ljubljani

Zadnja strokovna ekskurzija v letošnjem letu je bila v slovenski prestolnici, Ljubljani. Ko smo pred dvema mesecema izbirali najbolj primeren termin za ogled dveh zahtevnih gradbišč v Ljubljani, smo si domišljali, da bomo 20. oktobra z vrha objekta hotel InterContinental videli tudi s soncem obsijano najlepše mesto. Žal nam vreme ni bilo naklonjeno. Kljub celodnevnemu deževju si je 50 udeležencev ekskurzije z zanimanjem ogledalo najprej gradbišče Islamski versko kulturni center v Ljubljani, nato gradbišče hotela InterContinental in gradbišče garažna hiše Kozolec II v Ljubljani. Po kosilu smo si ogledali Narodno galerijo.

Gradbišče Islamski versko kulturni center (IVKC) v Ljubljani

Strokovno, nazorno in celovito nam ga je predstavila predstavnica izvajalca del Gorenje projekt, inženiring, d.o.o, Velenje, ga. Katja Ložar, univ. dipl. inž. arh. Seznanila nas je z zgodovino projekta, z umestitvijo IVKC-ja v prostor, zasnovo koncepta, zasnovo konstrukcije objektov, tehnologijo gradnje, kronološkim potekom del in z glavnimi akterji investicije.

Investitor je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji. Investicijska vrednost je 22 mio EUR. Projekt je izdelal biro Bevk Perović arhitekti d.o.o. Nadzornik je Elea iC d.o.o. Ljubljana. Izvajalec del je Gorenje projekt, inženiring, d.o.o. iz Velenja.

IVKC sestavlja kompozicija zahtevnih objektov na kompleksu skupne površine preko 12000 m2 . Mošeja je osrednji objekt, tlorisnih dimenzij 30 x 30 m, višine 24 m, z molitvenim prostorom za več kot tisoč vernikov. Minaret je ločen od mošeje in je visok 40 m. Mošeja in minaret sta obkrožena s tremi objekti: s stanovanjskim, pisarniškim in izobraževalnim. Vsi trije imajo enake etažne višine in so visoki 12,5 m. Garaža, pod koto 0,00, zagotavlja 109 parkirnih mest. Osrednji trg oz. dvorišče se podaljša v zelo lep vrt, ki je že urejen. Poseben izizv za izvajalce je bila izvedba jeklene, varjene romboidne konstrukcije mošeje. Zahtevna je bila izvedba AB konstrukcij, zlasti v belem betonu. Značilnost objektov je, da je nad koto 0,00 AB konstrukcija iz vidnih belih betonov.

Izvajalci so postavili 42000 m2 opaža in vgradili 10300 m3 sivega betona, 3600 m3 belega betona in 1800 ton armature. V mošejo je vgrajene 700 ton varjene jeklene konstrukcije.

Izbor lokacije in priprave na gradnjo centra so potekale več let. Z gradnjo so začeli maja 2015. V času ogleda so vsi objekti zgrajeni in pokriti. Izvajajo se nekatera obrtniška in instalacijska dela. IVKC bo predan svojemu namenu predvidoma v prihodnjem letu.

Nekaj fotografij, posnetih ob ogledu gradbišča, nazorno prikazuje stanje objektov oz. gradbišča.

Hotel InterContinental 5*, Ljubljana

Gradbišče Hotel InterContinental 5* sta nam predstavila predstavnika izvajalca del CGP d.d. Novo mesto, odgovorni vodja del Franc Turk, dipl. inž. grad. in njegov pomočnik Rožle Pavlin, univ. dipl. inž. grad.

Hotel je umeščen v samem centru Ljubljane ob Slovenski ulici. To bo prvi hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani. Bo druga najvišja in najbolj privlačna stavba v Ljubljani s 165 sobami, z dvema banketnima dvoranama s po 500 sedeži, z restavracijo v 21. nadstropju, z več konferenčnimi dvoranami, predsedniškim apartmajem, wellness centrom z bazeni in fitnesom. Investitor hotela je Bavarski Stolp d.o.o., Ljubljana. Projektirali so OFIS ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana. Nadzornik je ELITA I.B. d.o.o., Sežana. Izvajalec del je CGP d.d., Novo mesto

Poseben izziv za izvajalce je že sama lokacija objekta in vsestranska prostorska omejitev med gradnjo, kar smo spoznali takoj ob prihodu na gradbišče.

Investicija je ocenjena na 43 mio EUR. Objekt ima 4 podzemne-kletne etaže globine 12,00 m in 21 nadstropij (nad zemljo) višine 81,00 m. Tlorisne dimenzije pritličja so 32,50 x 23,00 m. Koristne površine nadzemnega dela znašajo 12.174 m2, podzemnega pa 6.140 m2.

Nosilna konstrukcija je monolitna armiranobetonska, z osrednjim dvojnim jedrom in AB stebri po obodu. Tehnologija gradnje je prilagojena prostorskim in časovnim omejitvam. Sodobni so bili tudi opažni elementi stebrov, jedra in AB plošče. Količine opažev in vgrajenih materialov so izjemno velike. Terminsko so vse aktivnosti usklajene in načrtovane na ure natančno tako, da je ena etaža zabetonirana v roku sedmih dni. Odstopanj ne sme biti, ker bi bil ogrožen rok dokončanja objekta. V drugem nadstropju je že finalno opremljena vzorčna hotelska soba.

Z dvigalom za prevoz delavcev smo se povzpeli na 16. nadstropje. Iz dvigala smo posneli nekaj fotografij iz katerih je razviden potek del v posameznih etažah in nekaj detajlov. Iz 16. nadstropja smo si ogledali Ljubljano, gradbišče garažne hiše Kozolec II, ki je v neposredni bližini in gradbišče IVKC iz novega zornega kota. Garažno hišo Kozolec II gradi tudi CGP d.d., Novo mesto, tako smo si gradbišče lahko ogledali tudi od blizu. Zaradi dežja je bil pogled na Ljubljano nekoliko slabši, a smo vseeno posneli nekaj fotografij, ki jih prilagamo.

Prav zaradi zahtevnosti objekta, izjemne utesnjenosti in roka gradnje je organizacija gradnje izjemno zahtevna. Prisotni smo se prepričali, da izvajalci del optimalno načrtujejo in izvajajo tehnološke in organizacijske procese pri gradnji. V času našega ogleda so izvajali 17. nadstropje. Z gradnjo so pričeli decembra 2015, dokončanje objekta je predvideno v letu 2017.

Udeleženci smo na obeh gradiščih izrazili zahvalo pohvalo in čestitke izvajalcem za dosežke in kakovost gradnje. Znova smo se prepričali, da slovenska gradbena operativa zmore kakovostno in v zavidljivih rokih zgraditi najbolj zahtevne objekte.

Narodna galerija Ljubljana

Po zanimivem strokovnem, zaradi dežja tudi malo napornem, dopoldnevu se je zelo prilegel topel prostor in kosilo Pri Šestici., nato smo si z velikim zanimanjem ogledali stalno zbirko in prenovljeni objekt Narodne galerije, iz katere prilagamo nekaj fotografij.

Jože Preskar

predsednik