Menu Close

Podelitev priznanj in nagrad

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov

Novo mesto

 

Predlogi za podelitev priznanj z nazivom Zaslužni član ZDGITS in z nazivom

Častni član ZDGITS

 

Skupščini ZDGITS v Ljubljani, dne 23.05.2013, predlagamo, da podeli priznanje naslednjim kDSC01482 DSC01483 DSC01485 DSC01487 DSC01488 DSC01489 DSC01490 DSC01491 DSC01493 DSC01494 DSC01497 DSC01500 DSC01502 DSC01504andidatom:

I.                   z nazivom ZASLUŽNI ČLAN ZDGITS:

MARJETA SAJE LUKŠIČ, univ. dipl. inž. grad., Novo mesto,

Obrazložitev: Marjeta Saje Lukšič je poskrbela za sponzoriranje projekta Spletna stran DGIT Novo mesto in sodelovala z delovno skupino za pripravo. Spletna stran DGIT Novo mesto je bila objavljena decembra 2012.

DAMJAN ALEŠNIK,  projektant,

Obrazložitev : Damjan Alešnik je skupaj z delovno skupino  za pripravo spletne strani DGIT Novo mesto (Matic Ožbolt, Dejan Hribar, Peter Vrlinič), opravil vsa tehnična opravila za oblikovanje in objavo spletne strani v decembru 2012. Prevzel je tudi obveznost brezplačnega  rednega spremljanja in dopolnjevanja spletne strani.

II.                z nazivom ČASTNI ČLAN ZDGITS:

MILAN ZORKO, upokojenec,

Obrazložitev: Milan Zorko je zvesti član Društva gradbenih inženirjev in tehnikov vse od njegovih študentskih let. Sodi v skupino z najdaljšim stažem v društvu, kjer je  aktivno in uspešno sodeloval tudi v raznih organih društva. Kot član deluje povezovalno in  s svojimi konstruktivnimi predlogi prispeva k uspešnemu delovanju društva.

MIRKO REDENŠEK, upokojenec,

Obrazložitev: Mirko Redenšek je dolgoletni aktivni in zvesti član Društva  gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, ki s svojim delovanjem skrbi za povezanost društva z gradbeništvom v Posavju.

V Novem mestu, dne 24. 4. 2013

Tajnik DGIT:                                                                                   Predsednik DGIT:

Metka Somrak                                                                                      Jože Preskar