Menu Close

Vabilo na strokovno izobraževanje 15.3.2013

VABILO na strokovno izobraževanje DGIT Novo mesto

ENERGETSKO VARČNA GRADNJA IN PRENOVA OBJEKTOV,

ki bo potekalo v petek, 15. 3. 2013, v Hotelu Šport na Otočcu po naslednjem

PROGRAMU:

7.30–8.00 Prijava in sprejem udeležencev
8.00–8.15 Uvodni nagovor predsednika DGIT Novo mesto, Jožeta Preskarja, univ. dipl. inž. grad.
Pozdravni nagovor župana MO NM, Alojzija Muhiča
8.15–9.45 Novosti s področja varčevanja z energijo (Ogljični odtis in ekonomične debeline toplotnoizolacijskih materialov), dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad., Janez Podobnikar, univ. dipl. inž. grad.
9.45–10.30 Energetska obnova obstoječih zgradb – primer dobre prakse energetske obnove stanovanjskih blokov v Novem mestu, Dušan Jukić, univ. dipl. inž. grad.
10.30–11.00 Odmor
11.00–11.45 Skoraj nič energijske stavbe, Andro Goblon, univ. dipl. inž. grad.
11.45–12.30 Suhomontažna gradnja – standardizirani popis del, pravila za obračun in normativi 2013, Milan Finec, inž. grad.
12.30–13.15 Novosti na področju predpisov varnosti in zdravja pri delu, Zagotavljanje varnega dela na višini s primeri iz prakse, mag. Miro Škufca, univ.dipl. inž.
13.15–14.00 Razprava: Energetsko varčna gradnja in prenova objektov. Moderator: Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad., Sodelujejo: predavatelji in udeleženci
14.00–15.00 Kosilo

PRIJAVA IN PLAČILO

Udeležbo prijavite predsedniku DGIT NM po e-pošti na jozef.preskar@gmail.com najpozneje do srede,13. 3. 2013. Kotizacije ni, ker se bodo stroški izobraževanja krili iz članarine za leto 2013, ki znaša 20,00 EUR. Članarino boste lahko plačali ob prihodu ali med odmori. Udeleženci bodo ob koncu izobraževanja lahko dobili potrdilo o udeležbi.

Jože Preskar, predsednik DGIT Novo mesto

Vabilo si lahko natisnete tukaj: Vabilo in program izobraževanja_DGIT NM_15.3.2013