Menu Close

Ogled gradbišča Urgentni center Novo mesto

V začetku novembra 2014 so začeli graditi Urgentni center (UC) Novo mesto. To je eno večjih gradbišč na območju Novega mesta, zato smo uresničili načrt, da se z graditvijo UC v Novem mestu podrobneje seznanimo. Z vodstvom Splošne bolnišnice Novo mesto in vodstvom gradbišča smo se dogovorili, da nam oktobra letos omogočijo predstavitev in ogled tega zanimivega projekta. Kljub deževnemu vremenu, se je v popoldanskih urah , 15. oktobra 2015, ogleda udeležilo 25 članic in članov DGIT NM in nekaj dijakov Srednje gradbene šole iz ŠC Novo mesto.

Potek graditve UC Novo mesto in gradbišče so nam predstavili predstavniki investitorja, projektant in predstavniki izvajalcev.

Vodja investicij Splošne bolnišnice Novo mesto, gospa Gordana Batinić Jakofčić, univ. dipl. inž grad., je povedala, da sta Splošna bolnišnica Novo mesto in Ministrstvo za zdravje RS soinvestitorja tega objekta. Investicijo v skupni vrednosti 6 mio evrov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 4.1 milijon evrov, 0.7 milijona evrov financira Ministrstvo za zdravje RS, razliko v višini 1.2 milijona evrov pa bo financirala Splošna bolnišnica Novo mesto.
Investicijske priprave so potekale dalj časa, saj so morali dopolnjevati prostorske akte in seliti nekatere dejavnosti na druge lokacije. Projektiranje so na javnem razpisu oddali projektivnemu biroju Styria arhitektura d.o.o. Maribor, za izvedbo projekta pa je bil preko javnega razpisa izbran Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije. Gradbena dela izvaja kot podizvajalec CGP Novo mesto. Projekt obsega objekt v treh etažah in zunanjo ureditev s priključki na Šmihelsko cesto. Prvo nadstropje je namenjeno intenzivni medicini in bo zaenkrat zgrajeno le do podaljšane tretje gradbene faze. Predvidoma bo UC predan svojemu namenu še v tem letu.

Skrbnik projekta pri Ministrstvu za zdravje RS, gospod Smiljan Mekicar, univ. dipl. inž. elek., nam je predstavil vlogo Ministrstva za zdravje pri graditvi UC Novo mesto v okviru mreže urgentnih centrov v RS.

Projektant gospod Boštjan Švent nam je podrobneje predstavil projekt UC NM, ki je zasnovan v treh etažah. V kleti so tehnični prostori, prostori za garderobe, skladiščni prostori ter prostori za informatiko. Pritličje je namenjeno za delovanje sodobnega centra za urgentno medicino. Nadstropje je namenjeno oddelku intenzivne medicine.

Odgovorni vodja gradbišča, gospod Andrej Eršte, inž. grad., in njegovi sodelavci so nas vodili po gradbišču in predstavili potek gradnje. Objekt je v zaključni fazi gradnje.

Več o dogodku in objektu si lahko ogledate na priloženih fotografijah.

Jože Preskar, univ.dipl. inž. grad., predsednik